Adres do korespondencji:

Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Siedziba koła:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej
pokój nr 810 (stare ETI)

Opiekun naukowy:
  dr inż. Jarosław Sadowski
     
Prezes:
  Jakub Stępień SQ2PMN

 

Dzień klubowy:

Każda środa 17:00 – 20:00 (w razie potrzeby dłużej)
(Sporadycznie spotkanie odbywa się w inny dzień lub jest krótsze,
jeśli nie jesteś członkiem koła, a chciałbyś się z nami spotkać prosimy o wcześniejszy kontakt)

E-mail:

sp2pzh@gmail.com

Jak do nas trafić?


Wyświetl większą mapę


Najnowsze klubowe informacje
dostępne są na klubowej liście dyskusyjnej. Aby się do niej zapisać należy wysłać e-mail z prośbą na adres: sq2lyh (at) gmail.com lub zgłosić akces osobiście.


Strona oparta jest o CMS WordPress.
Dla potrzeb koła przystosowano i poprawiono skórkę „Autumn Concept 1.0”, której autorem jest Ed Merritt,
a której tłumaczenie wykonał Adam Klimowski.

Wszelkie uwagi można kierować na adres e-mail koła podany powyżej.